Royal Teak

Royal Teak LG Viatera Slabs

AVAILABLE REMNANTS

Item #: 102437-1-1 Royal Teak
Material: LG Viatera
Thickness: 1.169

Finish:
45“ x 34“ 10ft2
Item #: 102365 Royal Teak
Material: LG Viatera
Thickness: 1.21

Finish:
122“ x 30“ 24ft2

Inquiry Form